Τιμές

Οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με το πόσα άτομα έχει μια ομάδα.

2 ΑΤΟΜΑ

14€ Το Άτομο

3 ΑΤΟΜΑ

12€ Το Άτομο

4 ΑΤΟΜΑ

10€ Το Άτομο

5 ΑΤΟΜΑ

9€ Το Άτομο